Samson Energy Co LP

(918) 583-1791 2 W 2nd St Tulsa, OK 74103

WPX Energy

(918) 592-9226 7 E 2nd St Tulsa, OK 74103

Mongoose Energy LLC

1 W 3rd St 1700 Tulsa, OK 74103

Staghorn Energy

(918) 584-2598 1 W 3RD St Tulsa, OK 74103

Sheridan Production

(918) 592-7300 2100 One Williams Ctr Tulsa, OK 74172

Exco Midcontinent Div

(918) 592-7300 2100 One Williams Ctr Tulsa, OK 74172

WPX Energy

(918) 592-9226 101 E 2nd St Tulsa, OK 74103

Encompass Energy Svc Inc

(918) 633-0081 9 E 4th St 600 Tulsa, OK 74103

Eagle Energy Co of Oklahoma

(918) 746-1350 9 E 4th St Tulsa, OK 74103

Staghorn Energy

(918) 584-2558 406 S Boulder Ave # 800 Tulsa, OK 74103

Maverick Energy Group LTD

(918) 764-4081 406 S Boulder Ave Tulsa, OK 74103

Eagle Rock Energy

(918) 382-9185 320 S Boston Ave Tulsa, OK 74103